Ponowne otwarcie!

Szanowni Państwo!
z radością informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. Ośrodek Kultury Ruczaj będzie ponownie otwarty.

BIURO

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego od 8 do 10 czerwca (poniedziałek-środa) w godz. 10.00-21.00 oraz 12 czerwca (piątek) w godz. 10.00-15.30.
Od 15 czerwca zapraszamy już osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-21.00 i w sobotę w godz. 10.00-14.00.

ZAJĘCIA

Od 15 czerwca uruchomimy część zajęć - stacjonarnie będą odbywać się te zajęcia, których nie prowadziliśmy w trybie online i którymi zarówno uczestnicy, jak i prowadzący byli zainteresowani. Wszystkie aktywności będą odbywać się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny w zmniejszonych grupach.

Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w każdej z sal zajęciowych została określana indywidualnie dla każdego z pomieszczeń tak, by zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu od siebie nawzajem. 

W kolejnym okresie (lipiec-sierpień 2020) organizowane będą zajęcia wakacyjne dla dzieci, w małych grupach. Aby uniknąć przemieszczania się autokarami lub komunikacją miejską, będą one prowadzone wyłącznie stacjonarnie oraz na terenach zielonych, w pobliżu budynku Ośrodka Kultury Ruczaj. Dzieci z objawami przeziębienia nie będą przyjmowane na letnie zajęcia. Z uwagi na fakt, że seniorzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka, wznowienie zajęć adresowanych do tej grupy wiekowej planowane jest w trzecim etapie – od września 2020.

Każdy prowadzący będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, potwierdzającego m.in. brak objawów COVID-19 lub kontaktu z osobą zarażoną w ciągu ostatnich 24 godzin oraz do noszenia przyłbicy w czasie trwania zajęć. Podobne oświadczenie będą musieli wypełnić uczestnicy (w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni). Dodatkowo, będzie dostępny termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury w sytuacjach budzących wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika. Czasowo nie będzie można korzystać z szatni. 

Dezynfekcja rąk i bezpieczny dystans

W Ośrodku Kultury Ruczaj zostały również wdrożone szczególne środki bezpieczeństwa związane z obsługą klienta. W biurze zostały zamontowano przezroczyste przegrody, oddzielające pracowników od klientów. Na podłodze pojawiły się też linie, pomagające zachować bezpieczny dystans pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. Zachęcamy również klientów do korzystania z bezgotówkowych form płatności (karta płatnicza, przelew) oraz do zapisywania się na zajęcia przez internet.

Osoby wchodzące na teren budynku Ośrodka Kultury Ruczaj muszą zastosować się do kilku nowych, bardzo ważnych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Obowiązkowa jest m.in. dezynfekcja rąk – stojaki z płynem dezynfekującym oraz instrukcją są umieszczone przy wejściu do obiektu. Wymagane jest również zachowywanie bezpiecznej odległości od innych gości – zarówno w kolejce do biura jak i na korytarzach. Nie można się również gromadzić w grupach. Ograniczona została również liczba osób, które mogą równocześnie przebywać w budynku oraz w poszczególnych salach zajęciowych. Wymagane jest również zakrywanie zgiętym łokciem lub chusteczką ust i nosa podczas kichania, i kaszlu. 

Mniej osób na widowni i obowiązkowa maseczka

Szczególny reżim sanitarny będzie stosowany przy organizacji koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych. W przypadku imprez odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, widownia będzie mogła zostać zapełniona jedynie w 50%, a publiczność będzie musiała zasłaniać usta i nos.


Przed pierwszymy zajęciami stacjonarnymi prosimy wszystkich Panstwa o wypełnienie oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia na czas epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-COV-2 i dostarczenia go do biura Ośrodka Kultury Ruczaj. W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia, będzie można je odebrać i podpisać w biurze Ośrodka Kultury Ruczaj.

Szczegółowy regulamin przebywania w Ośrodku Kultury Ruczaj na czas funkcjonowania w okresie epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-COV-2

oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia na czas epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-COV-2

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.